Equmeniakyrkans internationella arbete

Equmeniakyrkan har ett missionssamarbete i ett stort antal länder runtom i världen. I en del länder har samarbetet funnits sedan lång tid tillbaka med någon av Equmeniakyrkans bildarsamfund, i andra är samarbetet relativt nytt. Arbetet kan se mycket olika ut, beroende på situationen i landet, önskemål och behov i systerkyrkan osv. I ett antal länder har Equmeniakyrkan egna medarbetare, i andra finns det utbyten av olika slag. Samarbetet kan omfatta både kyrkligt arbete och arbete av mera samhällsbyggande karaktär.  Läs mer.

 

Använd missionskontot för regelbundet offrande till mission i andra länder: PlusGiro 50 69 60 -4, Församlingsnummer 6411.

Haiti

Genom Else Jakobssons kontakt på Haiti har vi en säker väg för ett angeläget arbete bland barn i en skola. Använd församlingens bankgirokonto 597-8663 och märk med Haiti. Läs mer