Equmeniakyrkans internationella arbete

Equmeniakyrkan har ett missionssamarbete i ett stort antal länder runtom i världen. I en del länder har samarbetet funnits sedan lång tid tillbaka med någon av Equmeniakyrkans bildarsamfund, i andra är samarbetet relativt nytt. Arbetet kan se mycket olika ut, beroende på situationen i landet, önskemål och behov i systerkyrkan osv. I ett antal länder har Equmeniakyrkan egna medarbetare, i andra finns det utbyten av olika slag. Samarbetet kan omfatta både kyrkligt arbete och arbete av mera samhällsbyggande karaktär.  Läs mer.

 

 Använd missionskontot för regelbundet offrande till mission i andra länder: PlusGiro 50 69 60 -4, Församlingsnummer 6411.

Haiti

Genom vårt arbete Connect Haiti-Sweden har vi en väg för ett angeläget arbete bland barn och unga i en skola. Du kan använd bankgirokonto 5026-4431 eller Swish 123 516 4389 för att stödja detta arbete. Läs mer

  

År 2008 antog Else Jakobsson utmaningen av en vän  att åka till en skola i Maïssade på ön Haiti. Hennes uppgift den gången var att träffa människorna som arbetade där och se hur stort hjälpbehovet var. Behoven var stora!  Detta ledde i sin tur till att det vid olika tillfällen gjordes insamlingar till skolan. Pengarna som kom in, skickades utan några mellanhänder till skolan. För pengarna kunde man köpa mat till barnen, mat som gav energi att orka med och tillgodogöra sig undervisningen , vilket är en viktig grund för att skaffa sig ett yrke och förhoppningsvis själv kunna försörja sig i framtiden.  

  

På annandagens kväll 2017 påbörjades en ny resa då då ungdomar och två vuxna från Nävlinge-Rickarum åkte till Haiti.

Fastän man hört berättas om landet, människorna och verksamheten skulle vi få besöka och se med egna ögon och vi hade trots alla förberedelser svårt att föreställa oss vad som väntade när vi kom dit.

Vi gjorde erfarenheter som vi bär med oss resten av livet. Ur vårt perspektiv är det ett dysfunktionellt land med många brister och problem, det går knappast att ta in allt.

Trots detta möttes vi av värme och vänlighet i de sammanhang vi deltog. Haitierna gläds i sin vardag samtidigt som de kämpar för att få mat för dagen, utbildning och en framtid. Ungdomarna på barnhemmet har visioner för sin egen framtid, samtidigt som arbetslösheten är ca 85% i landet.

De finner styrkan genom sin tro och kyrkans närvaro i allt de gör. Man kan inte annat än beundra dem och vara tacksam för den gemenskap som kyrkan ger dem i allt detta svåra.

 

Det vi kan göra är inte att försöka rätta till alla brister i styrandet av landet, men vi kan hjälpa den lilla människan i deras vardag. Hjälpa till så att församlingen, skolan och barnhemmet i Maïssade kan fortsätta sina verksamheter. Det finns planer på att utveckla verksamheterna och där kan vi vara en del genom att vi bidrar med finansiella resurser.

Vi tror också att det besök som vi gjorde och det Else och Bengt gjort före oss, skapar ett större hopp för framtiden genom att vi visar att vi fortsatt finns här för dem. Vi är alla del av samma gemenskap fastän våra fastän våra verkligheter ser så olika ut.

Läs mer