Vår tro

Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum vill vara en församling där man på ett äkta och ärligt sätt kan få höra om och söka sig närmare Jesus Kristus. Vi vill erbjuda en gemenskap där man kan växa till i tron på Honom.

Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum är en del av det svenska kyrkosamfundet Equmeniakyrkan men vi ser

oss också som en del av den universella och världsvida kyrkan som tillsammans med alla andra kyrkor har uppdraget att vara Jesu Kristi Kyrka till den här världen.

Med en inlyssnande och resonerande hållning och med en frimodig och utmanande förkunnelse vill Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum, med all sin verksamhet, föra människor närmre Gud och närmre varandra.

Vår vision

Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum är en kristen församling som vill vara:

  • Inkluderande - Vi vill vara en hela livets kyrka för alla åldrar oberoende av kultur och bakgrund. Vi vill växa i den tro som vi både vilar i och utmanas av där Gudstjänsten får vara församlingens naturliga samlingspunkt för tillbedjan, undervisning, mognad och förbön.

  • Betjänande - Vi menar att människor, som förvandlas genom den kristna tron kan vara med och påverka levnadsvillkoren för den närmsta omgivningen, det omgivande samhället och världen i stort. Vi tror också att Gud har lagt ner förmågor hos oss var och en som skall upptäckas och utvecklas under livets gång. Vi vill likt Jesus vara kärlekens och rättvisans röst och närvaro i världen.

  • Missionerande - Vi tror att uppdraget att göra alla folk till Jesus lärjungar fortfarande gäller. Vi vill vara med och erbjuda Guds frälsning i Jesus Kristus för alla åldrar. Vi ser det som naturligt att prova nya former och uttryckssätt för evangeliet i den tid vi lever.

Kom med!

Vi vill bli fler! Det är själva grundtanken med att vara kyrka. Vi finns inte till för oss själva. Vi delar tro med varandra och strävar efter att leva ett kristet liv inspirerat av Jesus i vår samtid. 

Vad innebär det då att bli medlem i Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum?

Det handlar om att man säger ja till det sammanhang som bibeln beskriver som platsen där den kristna gemenskapen finns, där tron växer och utvecklas. Det handlar inte om att man är färdig som kristen eller har en perfekt tro. 
Vill du veta hur du kan komma med, kontakta ordföranden Bengt Åkesson ( tel: 070-518 78 07) eller någon annan du känner i församlingen.