Connect Haiti-Sweden

Hjälpprojekt, Maïssade, Haiti

I det inre av Haiti, 138km från Porto Prince – i en av de fattigaste delarna av landet – ligger staden Maïssade (inte så långt från staden Hinche). Med omgivande byar bor här ca 70 000 människor, som till största delen livnär sig på småjordbruk och lite hantverk. Den enda form av sjukvård, som finns tillgänglig är en liten mottagning med en undersköterska. Det finns ingen läkare, tandläkare el dyl. Närmaste sjukhus ligger flera mil bort och nästan ingen äger en bil. Man saknar både el och fast telefoni. I området finns ca 39 000 barn och ungdomar i skolåldern. Staten tillhandahåller  skolor för ca 5000 av dessa. Tills helt nyligen var vägarna dit usla – under regnperioden så gott som ofarbara – men EU har nu bekostat en enkel väg från huvudstan till Maïssade, så nu kan man ta sig dit på ca 3 timmar med bil. Haïti har ofta utsatts för naturkatastrofer nu senast orkanen Mathew  hösten 2016, som förstörde både hus och skördar!

 

I staden Maïssade finns en kristen församling på ca 2000 medlemmar (inkl i tillhörande småbyar), med en pastor, Lunique Yoyo, som brinner för att hjälpa sina medmänniskor. Han driver bl a en skola för ca 1 000 barn. De barn som inte har råd att betala skolavgiften, får gratis undervisning och alla får ett mål mat om dagen (ris och bönor) – dvs när det finns pengar! Ibland har man fått nöja sig med att servera skollunch endast ett par dar i veckan!

Församlingsmedlemmarna hjälper, trots sin egen fattigdom, till på ett fantastiskt sätt. Lärarlöner, stigande livsmedelspriser osv, gör dock att man är i stort behov av hjälp utifrån. Det finns ingen stor hjälporganisation involverad, utan man vädjar till medmänniskor via kontakter på olika sätt.

2012 fick man - från en amerikansk organisation - ta över ett barnhem för föräldralösa barn. Just nu har man, trots att behoven kvarstår, inte råd att fortsätta denna verksamhet utan avvecklar barnhemmet efterhand som barnen går ut skolan. Det stora bekymret nu är att hitta en meningsfull framtid för dessa barn i form av yrkesutbildning eller studier. Allt kostar ju pengar!

Med undantag av några veckor efter jordbävningen 2010, har det gått bra att via bank skicka pengar till församlingens konto och vi har alltid fått bekräftat att de har mottagits.

Pastor Lunique Yoyo, som representerar församlingen och skolan i Maïssade, har vid flera tillfällen uttryckt sin tacksamhet över vad ”vännerna” i Sverige har gjort – och fortfarande gör för folket i Maïssade!