Kalender:

2019-07-21 kl. 14:00 Ekumenisk gudstjänst i Axelboda

Hos Else och Bengt Jakobsson. Anders Myhrberg. Thomas Franklin. Servering.

 

2019-07-28 kl. 10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2019-08-04 kl. 10:00 Gudstjänst i Rickarum

Karen Andersson. Alma med vänner. Nattvard.

 

2019-08-11 kl. 10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2019-08-18 kl. 18:00 Gudstjänst i Nävlinge

Dan Inge Olsson. Elna Fredriksson.

 

2019-08-21 kl. 19:00 Styrelsesammanträde i Rickarum

 

2019-08-24 kl. 18:00 Grillkväll i Rickarum

 

2019-08-25 kl. 10:00 Gudstjänst i Rickarum

Karen Andersson. Maria och Stefan Zentio. Mikael Premberg.

 

2019-09-01 kl. 10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Kurt Göteson. Margaretha Axelsson. Karin Olsson.

 

2019-09-03 kl. 19:00 Samling för gudstjänstledare

 

2019-09-08 kl. 10:00 Gudstjänst i Rickarum

Karen Andersson. Familjen Sjögren. Oscar Axberg.