Kalender:

2020-07-08 kl. 19:00 Sommarträning i Rickarum

vid skolan

 

2020-07-08 kl. 20:30 Sommar med Jesus

- häng och bibelstudium för ungdomar

 

2020-07-09 kl. 06:00 Morgonbön i Rickarum

 

2020-07-10 kl. 19:00 Våffelcafé på Almas secondhand

 

2020-07-12 kl. 10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2020-07-12 kl. 19:00 Sommarträning i Nävlinge

vid missionskyrkan

 

2020-07-13 kl. 09:00 Morgonbön i Nävlinge

 

2020-07-15 kl. 19:00 Sommarträning i Rickarum

vid skolan

 

2020-07-15 kl. 20:30 Sommar med Jesus

- häng och bibelstudium för ungdomar

 

2020-07-16 kl. 06:00 Morgonbön i Rickarum

 

2020-07-18 kl. 19:00 Byabio i Rickarum

 

2020-07-19 kl. 10:00 Gudstjänst i Rickarum

Hans Eriksson. Vid regn i missionskyrkan. Efter gudstjänsten - Pilgrimsvandring

 

2020-07-19 kl. 19:00 Sommarträning i Nävlinge

vid missionskyrkan

 

2020-07-20 kl. 09:00 Morgonbön i Nävlinge

 

2020-07-22 kl. 19:00 Sommarträning i Rickarum

vid skolan

 

2020-07-22 kl. 20:30 Sommar med Jesus

- häng och bibelstudium för ungdomar

 

2020-07-23 kl. 06:00 Morgonbön i Rickarum

 

2020-07-23 kl. 15:00 Bibelsamtal ute i skuggan

- för seniorer. Platsen bestäms senare.

 

2020-07-25 kl. 19:00 Allsångskväll i Nävlinge

Vid regn i missionskyrkan

 

2020-07-26 kl. 10:00 Gudstjänst i Rickarum

Pernilla Mårtensson, Anna-Karin Åkesson.

 

2020-07-26 kl. 19:00 Sommarträning i Nävlinge

vid missionskyrkan

 

2020-07-27 kl. 09:00 Morgonbön i Nävlinge

 

2020-07-29 kl. 19:00 Sommarträning i Rickarum

vid skolan

 

2020-07-29 kl. 20:30 Sommar med Jesus

- häng och bibelstudium för ungdomar

 

2020-07-30 kl. 06:00 Morgonbön i Rickarum

 

2020-08-01 kl. 19:00 Allsångskväll i Rickarum

vid regn i missionskyrkan

 

2020-08-02 kl. 14:00 Ekumenisk friluftsgudstjänst

vid hembygdsgården i Nävlinge. Medtag kaffekorg och något att sitta på.

 

2020-08-02 kl. 19:00 Sommarträning i Nävlinge

vid missionskyrkan

 

2020-08-03 kl. 09:00 Morgonbön i Nävlinge

 

2020-08-05 kl. 19:00 Sommarträning i Rickarum

vid skolan

 

2020-08-05 kl. 20:30 Sommar med Jesus

- häng och bibelstudium för ungdomar

 

2020-08-06 kl. 06:00 Morgonbön i Rickarum

 

2020-08-06 kl. 15:00 Bibelsamtal ute i skuggan

- för seniorer. Platsen bestäms senare.

 

2020-08-09 kl. 10:00 Gudstjänst i Rickarum

Hans Eriksson, Tom Jönsson.

 

2020-08-16 kl. 10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Jakob Andersson, Hanna Olofsson, Roland Olofsson.

 

2020-08-23 kl. 10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2020-08-30 kl. 10:00 Gudstjänst i Rickarum

Staffan Andersson, Karin Olsson.

 

2020-09-06 kl. 10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Kurt Göteson, Lena Olbers.

 

2020-09-12 kl. 19:00 Kvällsgudstjänst i Rickarum

Britta Hermansson.

 

2020-09-13 kl. 10:00 Gudstjänst i Rickarum

Britta Hermansson.