Kalender:

2020-01-17 kl. 19:00 Frekvent startar.

 

2020-01-19 kl. 10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2020-01-24 kl. 18:30 Equmenias årsmöte i Nävlinge

för Equmenia Nävlinge och Rickarum.

 

2020-01-25 kl. 10:00 Barntimmestart i Nävlinge

 

2020-01-26 kl. 18:00 Musikgudstjänst i Rickarum

med Jakob Andersson och Petrus Wingren – läsarsånger på vårt sätt.

 

2020-01-27 kl. 18:30 Planering i Rickarum

för Equmenia Nävlinge och Rickarum.

 

2020-02-02 kl. 10:00 Gudstjänst i Rickarum

Bernhard Svanström. Hanna Bjervås, Karin Olsson.

 

2020-02-03 kl. 18:00 Scout startar i Rickarum

 

2020-02-05 kl. 19:00 Årsmöte för byggnadsföreningen i Nävlinge

 

2020-02-09 kl. 10:00 Gudstjänst med årshögtid i Nävlinge

Erick Abramson, Christer Axelsson. Nattvard.

 

2020-02-10 kl. 19:00 Tidningskommittén i Rickarum

 

2020-02-12 kl. 19:00 Styrelsesammanträde i Rickarum

 

2020-02-16 kl. 10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2020-02-23 kl. 10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Kurt Göteson, Anne-Louise Wramneby.

 

2020-02-26 kl. 19:00 Askonsdagsandakt

med nattvard i Tureholmskyrkan, Sösdala.

 

2020-03-01 kl. 10:00 Gudstjänst i Rickarum

Cicci Hagevi, Maria o Stefan Zentio, Lena Olbers. Insamling till pastors- och diakoniutbildning.

 

2020-03-05 kl. 19:00 Årsmöte för byggnadsföreningen i Rickarum

 

2020-03-07 kl. 10:00 Scoutlördag i Nävlinge

10-13

 

2020-03-07 kl. 14:00 Pensionärsfest i Rickarum

 

2020-03-08 kl. 10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Staffan Andersson, Anette Olofsson, Anders Mårtensson. Nattvard.

 

2020-03-14 kl. 19:00 Sånggudstjänst i Rickarum

med ”Ashira Gospel Choir” från Glimåkra folkhögskola.

 

2020-03-21 kl. 18:00 Equmenias scoutinvigning och försäljning i Rickarum

 

2020-03-22 kl. 10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2020-03-29 kl. 10:00 Familjegudstjänst i Nävlinge

Pernilla Mårtensson, Marie Larsson, Hanna Olofsson.

 

2020-04-05 kl. 10:00 Gudstjänst i Rickarum

Staffan Andersson, Erna o Thore Pehrsson.