Kontakt

Equmeniakyrkan

Nävlinge-Rickarum


Mejl:  info@navlinge-rickarum.se

Diakoniassistent:

Jeanette Johansson

070-594 40 94

jeanette.johansson@navlinge-rickarum.se


Ordförande:

Bengt Åkesson, Rickarums Vångväg 305-22

298 92 Tollarp,   ​​070-518 78 07

bengt.akesson@live.com


Kassör:

Göran Axberg,  070-883 78 98

goran.axberg@gmail.com

Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum, Bankgiro 597-8663, Swish 123 096 14 66


Nävlinge Missionskyrka:

Nävlinge 2392, 288 93 Nävlinge

Nävlinge Missionskyrkas Byggnadsförening, Bankgiro 700-7438, Swish 123 114 89 98

 

Rickarums Missionskyrka:

Rickarums Byväg 139, 290 10 Tollarp

Rickarums Missionskyrkas Byggnadsförening, Bankgiro 243-9206, Swish 123 570 36 24

 

Equmenia

Equmenia  Nävlinge:

Ordförande:

Johan Mårtensson,  076-879 45 35

ved.johan@hotmail.com

Equmenia Nävlinge, Bankgiro, 5139-8261, Swish  123 480 41 18

 

Equmenia  Rickarum:

Ordförande: 

Rasmus Olsson, 073-361 40 39 

rassmusolsson@gmail.com

Equmenia Rickarum, Bankgiro 163-2017,  Swish  123 589 37 63