Vad är en smågrupp?

Vad gör man i en smågrupp?

Här finns stor frihet. Följande exempel kan vara till hjälp:

  • Omsorg om varandra: Den lilla gruppen är en naturlig plats att visa praktisk omsorg och kärlek. Vänskapen som växer fram kommer med stor sannolikhet att leda till att en vardagsgemenskap utvecklas.
  • Själavård: Gruppen bör vara en själavårdande miljö. Kanske har någon naturliga själavårdande gåvor som kan utvecklas.
  • Att lovsjunga och tacka Gud tillsammans och också dela behov och önskningar med varandra är en viktig del i gruppen. Förbönen bör ha hög prioritet.
  • Undervisning, vägledning, delgivning: Undervisningsformer som stimulerar alla att delta är viktiga. Bibelsamtal är enkla och givande. Färdiga material kan användas.  Hemmiljön är en bra plats för praktisk träning. Att se och bekräfta varandras gåvor är också spännande och viktig funktion.
  • Fika/mat: Att äta tillsammans har i alla tider lagt grunden för nära vänskap och levande samtal. Låt det vara enkelt.

Vill du vara med i en grupp?

Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum har 5 st grupper igång för närvarande. Kontakta någon du känner i församlingen, eller ordförande Bengt Åkesson 070-518 78 07 om du vill vara med.