Kalender:

2022-12-04 kl. 10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Hillevi Jönsson. Ester Mårtensson. Elna Fredriksson

 

2022-12-06 kl. 19:00 Styrelsesammanträde i Rickarum

 

2022-12-08 kl. 08:00 Morgonbön i Nävlinge

 

2022-12-09 kl. 18:00 Luciafest i Nävlinge

 

2022-12-10 kl. 19:00 Luciafest i Rickarum

 

Smågrupper

Vi har också samlingar som vi håller i mindre grupper i hemmen eller i någon kyrka. Syftet med dessa smågrupper är att få tillfälle till samtal och bön eller att helt enkelt dela vardagslivet. Alla som vill är välkomna att vara med i en grupp.
Mer info

Bönekorgen på nätet

Du kan skriva dina böneämne eller bara helt enkelt skriva ”tänd ett ljus”. Avsändaren blir alltid anonym, om du inte tydligt anger något annat. Varje bön eller "tänt ljus" tas med under förbönen i den kommande gudstjänsten. E-post: bon@navlinge-rickarum.se eller SMS:a till 073-382 04 20
Mer info