Kalender:

2019-10-23 kl. 19:00 Styrelsesammanträde i Rickarum

 

2019-10-27 kl. 10:00 Gudstjänst i Rickarum

Karen Andersson, Hanna Olofsson. Lena Olbers.

 

2019-11-02 kl. 10:00 Gudstjänst i Nävlinge

på Allhelgonadagen. Karen Andersson, Maria Gran. Thore Pehrsson.

 

2019-11-09 kl. 10:00 Scoutlördag

kl 10.00-13.00

 

2019-11-10 kl. 10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Johan Pernryd, Anette Olofsson. Christer Axelsson. Insamling till Nävlinge byggnadsförening.

 

Smågrupper

Vi har också samlingar som vi håller i mindre grupper i hemmen eller i någon kyrka. Syftet med dessa smågrupper är att få tillfälle till samtal och bön eller att helt enkelt dela vardagslivet. Alla som vill är välkomna att vara med i en grupp.
Mer info