Kalender:

2019-06-16 kl. 10:00 Ekumenisk gudstjänst i kyrkans skog, Brostorp

Maria Skölling. Helén Ljunggren, Gun-Britt Stihl.

 

2019-06-19 kl. 19:00 Styrelsesammanträde i Rickarum

 

2019-06-23 kl. 10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2019-06-30 kl. 10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Charlotte Thaarup. Alma med vänner. Anna-Karin Åkesson.

 

2019-07-07 kl. 19:00 Gudstjänst från Hönö

via länk i Rickarum. Fika startar 18:30.