Bokcirkel

Var med och läs Liv i gemenskap av Dietrich Bonhoeffer

Vi samlas vid sex tillfällen och samtalar om vad vi läst om. 
Boken är endast på 142 sidor.
Vi träffas onsdagar kl 19:30-20:30 online.
Vi träffas på denna länken:

https://meet.jit.si/BokcirkelRickarum 

Lösenord: Bonhoeffer

Vi läser följande kapitel följande datum:
  • 29/4 - Gemenskap
  • 6/5 - Den gemensamma dagen
  • 13/5 - Den ensamma dagen
  • 20/5 - Tjänsten
  • 27/5 - Bikt och nattvard


Vid frågor kontakta Alfred Åkesson 0732-641967.


Vi följer bildas upplägg, se här.

Dietrich Bonhoeffer var en tysk luthersk präst, teolog, motståndskämpe och företrädare för den s.k. Bekännelsekyrkan. Bonhoeffer var aktiv motståndare till nazismen och redan 1933 gjorde han offentligt motstånd mot dess politik och judeförföljelserna. Tio år senare arresterades han. Bonhoeffer avrättades i april 1945 för högförräderi mot nationalsocialismen. Genom avrättningen betraktas Bonhoeffer som kristen martyr för sin tro. När Gestapo på hösten 1937 hotade att stänga prästseminariet i Finkelwalde började Dietrich Bonhoeffer att skriva Liv i gemenskap. Den utkom 1939, hör till hans mest kända och lästa böcker och räknas till de kristna klassikerna. Liv i gemenskap handlar om att varje kristen är en unik avbild av Gud och våra olikheter är oumbärliga bidrag till gemenskapen. Likaväl som ingen kan vara människa utan medmänniskor, kan ingen heller vara kristen utan andra kristna.