Kalender:

2018-07-22 kl.14:00 Ekumenisk gudstjänst i Axelboda

hos Else och Bengt Jakobsson. Therese Knutsson, Karen Andersson, sång av familjen Wiberg. Kaffeservering.

 

2018-08-05 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Pernilla och Thomas Franklin. Mikael Premberg.

 

2018-08-12 kl.10:00 Gudstjänst i Rickarum

Johan Pernryd. Maria och Stefan Zentio. Anna-Karin Åkesson. Nattvard.

 

2018-08-19 kl.10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2018-08-22 kl.19:00 Valdebatt i Rickarum

 

2018-08-26 kl.11:00 Gudstjänst på skolgården i Rickarum

med Rickarums Byastafett.

 

2018-08-27 kl.18:30 Planeringsledarsamling i Nävlinge

för Equmenia Nävlinge och Rickarum.

 

2018-09-02 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Karen Andersson, Hanna Olofsson. Lena Olbers.