Kalender:

2017-12-17 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Jo-Anna Axell, Carin och Christian Holst. Thore Pehrsson.

 

2017-12-24 kl.13:30 Julbön i Nävlinge

 

2017-12-26 kl.10:00 Gudstjänst på Annandag jul i Rickarum

Emma Fredriksson. Karen Andersson. Joel Wramneby och Albin Åkesson. Pernilla Mårtensson.

 

2017-12-31 kl.14:00 Ekumenisk nyårsbön i Träne kyrka

Britt Karlsson. Manskören

 

2018-01-01 kl.11:00 Ekumenisk gudstjänst på nyårsdagen i Nävlinge kyrka

Bengt Åkesson, Matts Martinsson, Anna Nilsson. Gröt och skinkmacka.

 

2018-01-07 kl.10:00 Gudstjänst i Rickarum

Albin Åkesson. Iris och Thomas Franklin. Pernilla Franklin.

 

2018-01-10 kl.19:00 Styrelsesammanträde i Rickarum

 

2018-01-14 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Karen Andersson. Maria och Stefan Zentio. Allis Åkesson.

 

2018-01-19 kl.18:30 Årsmöte för Equmenia Nävlinge och Rickarum

i Nävlinge.

 

2018-01-21 kl.10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2018-01-22 kl.18:30 Planeringsledarsamling för Equmenia Nävlinge och Rickarum

i Rickarum.

 

2018-01-27 kl.10:00 Barntimmestart i Nävlinge

 

2018-01-28 kl.10:00 Gudstjänst i Rickarum

Pernilla Mårtensson. Alma Åkesson m fl. Elin Weman.

 

2018-01-29 kl.18:00 Scoutstart i Rickarum

 

2018-01-29 kl.20:00 Tidningskommittén i Rickarum

 

2018-01-30 kl.19:00 Årsmöte för byggnadsföreningen i Nävlinge

 

2018-02-04 kl.10:00 Årshögtid med gudstjänst i Nävlinge

Karen Andersson. Pernilla Sjögren. Bengt Åkesson. Efteråt församlingens årsmöte.

 

2018-02-08 kl.19:00 Styrelsesammanträde i Rickarum

 

2018-02-10 kl.18:00 Haitigala i Nävlinge

 

2018-02-11 kl.10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2018-02-14 kl.19:00 Gemensam askonsdagsandakt med nattvard i Tureholmskyrkan, Sösdala

 

2018-02-18 kl.10:00 Gudstjänst i Rickarum

Karen Andersson, Elin Weman. Inger Premberg.

 

2018-02-25 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Karen Andersson, Marie Larsson. Thore Pehrsson.

 

2018-02-26 kl.18:00 Scoutstart i Nävlinge

 

2018-03-03 kl.14:00 Pensionärsfest i Rickarum

 

2018-03-04 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Pastorskandidat från THS, Anette Olofsson. Hanna Olofsson. Insamling till pastors- och diakoniutbildningen.

 

2018-03-06 kl.19:00 Föredrag med Elisabeth Sandlund i Rickarum

tillsammans med Äsphults församling.

 

2018-03-08 kl.19:00 Årsmöte för byggnadsföreningen i Rickarum

 

2018-03-10 kl.18:00 Equmenias scoutinvigning och försäljning i Rickarum

 

2018-03-11 kl.10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2018-03-18 kl.10:00 Ekumenisk gudstjänst i Rickarum tillsammans med Djurröd

Britt Karlsson, Karen Andersson, Träne-Djurröds kyrkokör och kören Stämning.

 

2018-03-21 kl.19:00 Styrelsesammanträde i Rickarum

 

2018-03-25 kl.10:00 Gudstjänst i Rickarum

Dennis Cederholm. Karen Andersson.

 

2018-03-29 kl.19:00 Ekumenisk skärtorsdagsmässa i Äsphults kyrka

 

2018-03-30 kl.10:00 Långfredagsgudstjänst i Nävlinge

Karen Andersson, Hanna Olofsson.

 

2018-04-01 kl.16:00 Gemensam Påskdagsgudstjänst i Odalkyrkan, Kristianstad

Sven-Ove Svensson, Karen Andersson, Odalkören.

 

2018-04-08 kl.10:00 Gudstjänst med scoutinvigning

Karen Andersson. Karin Olsson. Insamling till Equmenia Nävlinge.