Kalender:

2018-05-27 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Karen Andersson, Sara Gillsjö, Hanna Asplund.

 

2018-06-03 kl.08:00 Gudstjänst på Slätthults hall

Karen Andersson, Britt Karlsson. Gemensam sånggrupp. Nattvard.

 

2018-06-10 kl.18:30 Musikgudstjänst i Rickarum

med Jakob Andersson och Petrus Wingren. Karen Andersson.

 

2018-06-13 kl.19:00 Arbetsutskottet

 

2018-06-17 kl.10:00 Ekumenisk gudstjänst i kyrkans skog, Brostorp

 

2018-06-20 kl.19:00 Styrelsesammanträde i Rickarum

 

2018-06-24 kl.10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2018-07-01 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Britt-Marie Kaldeus-Gustafsson, Anette Olofsson. Pernilla Franklin. Nattvard.

 

2018-07-08 kl.18:30 Livesändning i Rickarum från Hönökonferensen

 

2018-07-15 kl.10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2018-07-22 kl.14:00 Ekumenisk gudstjänst i Axelboda

hos Else och Bengt Jakobsson.

 

2018-08-05 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Albin Åkesson. Mikael Premberg.

 

2018-08-12 kl.10:00 Gudstjänst i Rickarum

Bengt Åkesson. Maria och Stefan Zentio. Dennis Cederholm. Nattvard.

 

2018-08-19 kl.10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2018-08-22 kl.19:00 Valdebatt i Rickarum

 

2018-08-26 kl.11:00 Gudstjänst på skolgården i Rickarum

med Rickarums Byastafett.

 

2018-08-27 kl.18:30 Planeringsledarsamling i Nävlinge

för Equmenia Nävlinge och Rickarum.

 

2018-09-02 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Karen Andersson, Hanna Olofsson. Lena Olbers.