Kalender:

2017-10-22 kl.10:00 Ekumenisk Gudstjänst i Rickarum

Tillsammans med Äsphults församling. Äsphults kyrkokör. Dan Gunnar Danving. Karen Andersson. Nattvard.

 

2017-10-26 kl.18:00 "Fem vanor som förvandlar" i Rickarum

Samtal med bibel och kvällsmat.

 

2017-10-29 kl.10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2017-11-01 kl.19:00 Styrelsesammanträde i Rickarum

 

2017-11-04 kl.10:00 Gudstjänst på Alla helgons dag i Nävlinge

Karen Andersson. Anette Olofsson. Peter Åkesson. Nattvard.

 

Adventsgudstjänst den 2 dec kl 19:00

Kom, lyssna och sjung med i advents- och julsångerna. Lördagen den 2 december kl. 19.00 i Rickarums missionskyrka.
Mer info

Alpha kurs startar i februari

Under våren anordnar Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum och Tureholmskyrkan i Sösdala en gemensam Alphakurs
Mer info

Smågrupper

Vi har också samlingar som vi håller i mindre grupper i hemmen eller i någon kyrka. Syftet med dessa smågrupper är att få tillfälle till samtal och bön eller att helt enkelt dela vardagslivet. Alla som vill är välkomna att vara med i en grupp.
Mer info