Kalender:

2018-03-21 kl.19:00 Styrelsesammanträde i Rickarum

 

2018-03-24 kl.18:00 Equmenias scoutinvigning och försäljning i Rickarum

 

2018-03-25 kl.10:00 Gudstjänst i Rickarum

Dennis Cederholm. Alms Åkesson med vänner. Karen Andersson.

 

2018-03-29 kl.19:00 Ekumenisk skärtorsdagsmässa i Äsphults kyrka

 

2018-03-30 kl.10:00 Långfredagsgudstjänst i Nävlinge

Karen Andersson, Hanna Olofsson.

 

Smågrupper

Vi har också samlingar som vi håller i mindre grupper i hemmen eller i någon kyrka. Syftet med dessa smågrupper är att få tillfälle till samtal och bön eller att helt enkelt dela vardagslivet. Alla som vill är välkomna att vara med i en grupp.
Mer info