Kalender:

2018-07-22 kl.14:00 Ekumenisk gudstjänst i Axelboda

hos Else och Bengt Jakobsson. Therese Knutsson, Karen Andersson, sång av familjen Wiberg. Kaffeservering.

 

2018-08-05 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Pernilla och Thomas Franklin. Mikael Premberg.

 

2018-08-12 kl.10:00 Gudstjänst i Rickarum

Johan Pernryd. Maria och Stefan Zentio. Anna-Karin Åkesson. Nattvard.

 

2018-08-19 kl.10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2018-08-22 kl.19:00 Valdebatt i Rickarum

 

Rickarums byastafett

Söndagen den 26 augusti är det dags igen för Rickarums byastafett. Gudstjänst kl 11:00. Barnlopp kl 12:00. Stora loppet kl 12:15. Anmäl dig redan nu.
Mer info

Smågrupper

Vi har också samlingar som vi håller i mindre grupper i hemmen eller i någon kyrka. Syftet med dessa smågrupper är att få tillfälle till samtal och bön eller att helt enkelt dela vardagslivet. Alla som vill är välkomna att vara med i en grupp.
Mer info