Kalender:

2018-10-17 kl.19:00 Styrelsesammanträde i Rickarum

 

2018-10-20 kl.18:00 Försäljning i Rickarum

 

2018-10-21 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Karen Andersson. Margaretha Axelsson. Peter Åkesson. Nattvard. Kollekt till Nävlinge byggnadsförening.

 

2018-10-28 kl.10:00 Gudstjänst i Rickarum

Karen Andersson. Tillsammanskören Sösdala och Första Avenyn Hässleholm. Allis Åkesson. Hanna Asplund. Insamling till Equmenia riks

 

2018-11-03 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge på Alla helgons dag

Karen Andersson. Lennart Viberg. Elna Fredriksson. Nattvard.

 

Smågrupper

Vi har också samlingar som vi håller i mindre grupper i hemmen eller i någon kyrka. Syftet med dessa smågrupper är att få tillfälle till samtal och bön eller att helt enkelt dela vardagslivet. Alla som vill är välkomna att vara med i en grupp.
Mer info