Kalender:

2018-05-27 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Karen Andersson, Sara Gillsjö, Hanna Asplund.

 

2018-06-03 kl.08:00 Gudstjänst på Slätthults hall

Karen Andersson, Britt Karlsson. Gemensam sånggrupp. Nattvard.

 

2018-06-10 kl.18:30 Musikgudstjänst i Rickarum

med Jakob Andersson och Petrus Wingren. Karen Andersson.

 

2018-06-13 kl.19:00 Arbetsutskottet

 

2018-06-17 kl.10:00 Ekumenisk gudstjänst i kyrkans skog, Brostorp

 

Smågrupper

Vi har också samlingar som vi håller i mindre grupper i hemmen eller i någon kyrka. Syftet med dessa smågrupper är att få tillfälle till samtal och bön eller att helt enkelt dela vardagslivet. Alla som vill är välkomna att vara med i en grupp.
Mer info