Kalender:

2018-06-20 kl.19:00 Styrelsesammanträde i Rickarum

 

2018-06-24 kl.10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

2018-07-01 kl.10:00 Gudstjänst i Nävlinge

Britt-Marie Kaldeus-Gustafsson, Anette Olofsson. Pernilla Franklin. Nattvard.

 

2018-07-08 kl.18:30 Livesändning i Rickarum från Hönökonferensen

 

2018-07-15 kl.10:00 Gudstjänst i smågrupper

 

Rickarums byastafett

Söndagen den 26 augusti är det dags igen för Rickarums byastafett. Gudstjänst kl 11:00. Barnlopp kl 12:00. Stora loppet kl 12:15. Anmäl dig redan nu.
Mer info

Smågrupper

Vi har också samlingar som vi håller i mindre grupper i hemmen eller i någon kyrka. Syftet med dessa smågrupper är att få tillfälle till samtal och bön eller att helt enkelt dela vardagslivet. Alla som vill är välkomna att vara med i en grupp.
Mer info